13 februari 2015

BLOGGEN TAS UR BRUK


Styrelsen beslutade under möte i februari 2015 att låta bloggen finnas kvar enbart som arkiv för tidigare inlägg. Det går alltså fortfarande att gå in och läsa gamla inlägg. Vi finner det dock mycket enklare att representanterna för fram information om vad som händer i kollegierna/kommittéerna enbart på läkarsektionsmötena. Vad som sägs går sedan att läsa i mötesprotokollen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar